Indkaldelse til generalforsamling

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I FORTUNA ODENSE VOLLEY

ONSDAG D. 4. APRIL 2018 KL. 17.30

I KLUBLOKALET I KLOSTERMARKSHALLEN

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2017 samt budget for 2018.
  4. Indkomne forslag.
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  6. Valg af bestyrelsessuppleanter.
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  8. Eventuelt.

Herunder kåring af ”Årets Fortuneser”

Forslag til punkt 4 skal i skriftlig udformning være bestyrelsen i hænde senest 21. marts 2018.

Forslag til ”Årets Fortuneser” skal ligeledes være bestyrelsen i hænde senest 21. marts 2018.

Vi gør opmærksom på, at medlemmer, for at være stemmeberettigede, ifølge vedtægterne skal have betalt skyldigt kontingent inden generalforsamlingen. Passive medlemmer er også stemmeberettigede.

Efter generalforsamlingen er der fællesspisning og hygge for alle.

På bestyrelsens vegne

Rikke Thomsen

Kasserer

 

Udgivet i Alle nyheder, Breaking, Kids, Liga, Nyt fra klubben, Senior, Senior+, Tjanser, Ungdom.