Indkaldelse til generalforsamling

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I FORTUNA ODENSE VOLLEY
ONSDAG D. 6. APRIL 2016 KL. 17.30
I KLUBLOKALET I KLOSTERMARKSHALLEN

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2015 samt budget for 2016.

4. Indkomne forslag.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

6. Valg af bestyrelsessuppleanter.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant.

8. Eventuelt.
Herunder kåring af ”Årets Fortuneser”

Forslag til punkt 4 skal i skriftlig udformning være bestyrelsen i hænde senest 29. marts 2016 på mail: formand@fortuna-odense.dk

Forslag til ”Årets Fortuneser” skal ligeledes være bestyrelsen i hænde senest 29. marts 2016.

Vi gør opmærksom på, at medlemmer, for at være stemmeberettigede, ifølge vedtægterne skal have betalt skyldigt kontingent inden generalforsamlingen. Passive medlemmer er også stemmeberettigede.

På bestyrelsens vegne

Rikke Thomsen
Kasserer

Udgivet i Alle nyheder, Kids, Liga, Nyt fra klubben, Senior, Senior+, Ungdom.