Diverse blanketter

Download af diverse blanketter, skemaer mv.

Kørselsafregning i Excel-format
Udfyldes direkte i Excel og sendes til kasseren via mail (kasserer@fortuna-odense.dk)
Kørselsafregning i PDF-format
Udfyldes elektronisk i Acrobat inden eventual udskrift på papir. Afleveres i kassererens indbakke i Tutten – eller sendes til kasseren via mail (kasserer@fortuna-odense.dk)
Dispensationsansøgning for aldersgrænse (FORM-UNG)
Udfyldes,udskrives og underskrives, hvorefter dokumentet indsendes til DVBF, som tager stilling til om pågældende unge spiller må spille kampe i en aldersgrænse, der ligger mere end et niveau over den nuværende.
Indmeldelsesblanket - Senior (PDF)
Udfyldes elektronisk og udskrives. Herefter skal dokumentet underskrives og sendes til kasseren.
Indmeldelsesblanket - Ungdom (PDF)
Udfyldes elektronisk og udskrives. Herefter skal dokumentet underskrives og sendes til kasseren.
Klubskifteblanket (PDF)
Udfyldes elektronisk og udskrives. Herefter skal dokumentet underskrives og sendes til kasseren.
Kasseren underskriver herefter på klubbens vegne og sender dokumentet tilbage til dig.
Udmeldselsesblanket (PDF)
Udfyldes elektronisk og udskrives. Herefter skal dokumentet underskrives og sendes til kasseren.