Kalender

jan
31
søn
Fynsmesterskaber – MIX Højbyhallerne
jan 31 kl. 9:00 – 17:00
feb
7
søn
Stævne – MIX Munkebo Idrætscenter
feb 7 kl. 9:00 – 13:00
feb
28
søn
Stævne – MIX Hunderup Skolens
feb 28 kl. 13:00 – 18:00
mar
12
lør
Afslutningsstævne – MIX Strib Skolens Hal
mar 12 kl. 13:00 – 23:00
apr
1
lør
Generalforsamling Klostermarkhallen
apr 1 kl. 18:00 – 21:00

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I FORTUNA ODENSE VOLLEY

LØRDAG D. 1. APRIL 2016 KL. 18.00

I KLUBLOKALET I KLOSTERMARKSHALLEN

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2016 samt budget for 2017.

4. Indkomne forslag.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Rikke H. Hansen og Rikke Thomsen er på valg og ønsker begge genvalg.                                          

6. Valg af bestyrelsessuppleanter.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant.

8. Eventuelt.

Herunder kåring af ”Årets Fortuneser”

Forslag til punkt 4 skal i skriftlig udformning være bestyrelsen i hænde senest 28. marts 2017.

Forslag til ”Årets Fortuneser” skal ligeledes være bestyrelsen i hænde senest 28. marts 2017.

Vi gør opmærksom på, at medlemmer, for at være stemmeberettigede, ifølge vedtægterne skal have betalt skyldigt kontingent inden generalforsamlingen. Passive medlemmer er også stemmeberettigede.

Efter generalforsamlingen er der fællesspisning og hygge for alle.

På bestyrelsens vegne

Rikke Thomsen

Kasserer